ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνίες Εξέτασης

Από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο κάθε εβδομάδα και on demand με ελάχιστη συμμετοχή 15 υποψηφίων.

Εξέταστρα

185.00 ευρώ για την δια ζώσης εξέταση

185.00 + 25.00 = 210.00 για την ONLINE εξέταση

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα σε 15 ημέρες