Σχετικά με εμάς

Το NYLC είναι ένα τεστ αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας για μαθητές που μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη γλώσσα σε όλα τα επίπεδα B1-B2-C1-C2. Η εξέταση αξιολογεί την κατανόηση του υποψηφίου για γραπτά και ομιλούμενα Αγγλικά σε γραπτό και προφορικό λόγο και βαθμολογεί τους μαθητές σύμφωνα με τις γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι τους χορηγείται το ισοδύναμο πιστοποιητικό που κυμαίνεται από επίπεδα γλωσσομάθειας B1-C2 σύμφωνα με την περιγραφή της κλίμακας επιπέδου χρήστη γλώσσας που καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.