Σχετικά με τις εξετάσεις

Αυτή η εξέταση αξιολογεί την κατανόηση του υποψηφίου σε γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά και βαθμολογεί τους μαθητές σύμφωνα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Σύμφωνα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν, τους χορηγείται το ισοδύναμο πιστοποιητικό που κυμαίνεται από τα επίπεδα ικανότητας B1 έως C2 σύμφωνα με την περιγραφή της κλίμακας επιπέδου χρήστη γλώσσας που καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Το διαγώνισμα αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

0
λεπτά
Listening
Χρόνος Διεξαγωγής
0
λεπτά
Writing
Χρόνος Διεξαγωγής
0
λεπτά
GVR
Χρόνος Διεξαγωγής
0
λεπτά
Speaking
Χρόνος Διεξαγωγής

Σε όλους χορηγείται πιστοποιητικό ανάλογα με την απόδοση

B1
50%
B2
55%
C1
60%
C2
65%

Ημερομηνίες Εξέτασης

Κάθε εβδομάδα από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο.

Εξέταστρα

210,00 ευρώ

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα σε 15 ημέρες