Τρόποι Εξέτασης

Δια ζώσης

ONLINE

Εξ’ αποστάσεως

Εκτός από τη διά ζώσης εξέταση και την online επιλογή εξέτασης, η οποία πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή στα συνεργαζόμενα εξεταστικά μας κέντρα, δίνεται επίσης η δυνατότητα πιστοποίησης μέσω teleproctoring εξεταστικής (εξ’ αποστάσεως). Το μότο μας είναι Take it @ Home προσφέροντας την ευκαιρία στους υποψηφίους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική από το χώρο τους χωρίς καμία καθυστέρηση στον προγραμματισμό τους, και φυσικά στους συνεργάτες μας να ολοκληρώσουν κανονικά το ακαδημαϊκό τους πλάνο και πρόγραμμα.