Διαδικασία εξετάσεων

Ενότητες

Το πρώτο μέρος αυτής της εξέτασης είναι οπτικοακουστικό

Οι υποψήφιοι παρακολουθούν ένα βίντεο και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το τι είδαν και άκουσαν.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πρέπει να είναι σε ολοκληρωμένες προτάσεις έως και 30 λέξεις για τα επίπεδα B1-B2 και έως και 50 λέξεις για τα επίπεδα C1 – C2.

Ποσοστό Βαθμολόγησης: 10%

Στο γραπτό μέρος αυτής της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν ένα γραπτό κείμενο επιλέγοντας μεταξύ δύο θεμάτων.

Τα θέματα των εκθέσεων θα κυμαίνονται από ταξιδιωτικές εμπειρίες έως περιβαλλοντικά θέματα, τεχνολογία, περιγραφές προσωπικότητας, κοινωνικά θέματα κ.λπ.

Κλασική θεματική επιλογή

 • Τεχνολογία
 • Το περιβάλλον
 • Τηλεόραση, οι διαφημίσεις και οι επιρροές των μέσων
 • Έγκλημα και βία
 • Διάσημοι άνθρωποι: Ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές, επιχειρηματίες, πολιτικοί, ερμηνευτές κ.λπ.
 • Προσωπικότητες: Συγγενείς, Δάσκαλοι, Φίλοι
 • Εκπαιδευτικά θέματα
 • Θέματα που σχετίζονται με την υγεία, π.χ. Υγιεινή διατροφή και σπορ
 • Τέχνες & Χειροτεχνίες: Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 • Επαγγέλματα κ.λπ.

Τα γραπτά θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή μιας έκθεσης, ενός άρθρου, μιας ανεπίσημης ή επίσημης επιστολής

Οι μαθητές επιπέδου B1 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 120 λέξεις

Οι μαθητές επιπέδου B2 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 150 λέξεις

Οι μαθητές επιπέδου Γ1 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 200 λέξεις

Οι μαθητές επιπέδου Γ2 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 250 λέξεις

Ποσοστό Βαθμολόγησης: 20%

Η ενότητα GVR (Γραμματική – Λεξιλόγιο – Ανάγνωση) της εξέτασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

 • 10 προτάσεις: οι υποψήφιοι θα κληθούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την αγγλική γραμματική, με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
 • Ένα κείμενο στο οποίο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να διορθώσουν τα λάθη που σημειώνονται με έντονο χρώμα. (10 περιπτώσεις)
 • Ένα κείμενο στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από δύο επιλογές. (10 επιλογές)
 • Ένα κείμενο στο οποίο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να συμπληρώσουν κάθε κενό με τη σωστή λέξη από μια δεδομένη λίστα. (10 κενά)
 • Ένα κείμενο στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα.

Ποσοστό Βαθμολόγησης: 50%

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι εξετάζονται ξεχωριστά. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

α) Η διαδικασία γνωριμίας – οι υποψήφιοι μιλούν για τον εαυτό τους μέσα από ερωτήσεις που τους απευθύνει ο εξεταστής. (2 λεπτά)

β) Κύρια εργασία 1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν μια ταινία ή ένα θεατρικό έργο που είδαν – με βαθύτερο νόημα – Παρουσίαση και ανάλυση Ο εξεταστής θα υποβάλει επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που μόλις παρουσιάστηκε. (3-4 λεπτά)

γ) Κύρια εργασία 2: Οι υποψήφιοι έχουν μια κάρτα με ένα θέμα και προτεινόμενες ιδέες. Ο στόχος είναι να μιλήσει ο υποψήφιος για το θέμα «εμπνευσμένος» από τις οδηγίες και τις ερωτήσεις που έθεσε ο εξεταστής. Η έμφαση εδώ πρέπει να δοθεί στην πραγματική επικοινωνία με τον εξεταστή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να καλύψει όλες τις προτεινόμενες ιδέες – απλώς να υπάρξει ένας ωραίος διάλογος με τον εξεταστή. (3-4 λεπτά)

Ποσοστό Βαθμολόγησης: 20%